Chống dịch COVID-19, Vingroup ủng hộ thêm 100 tỷ đồng

Tập đoàn Vingro Tập đoàn Vingroup vừa tài trợ gói trang thiết bị y tế gồm máy thở, hóa chất xét nghiệm, bộ test virus trị giá 100 tỷ đồng để chống dịch COVID-19. up vừa tài trợ gói trang thiết bị y tế gồm máy thở, hóa chất xét nghiệm, bộ test virus trị giá 100- Xem tiếp …