Pha tìm ví lạc phong cách điện ảnh khiến nhiều người “nể”

Dường như việc rơi ví trở thành nguồn cảm hứng để một thành viên trên Diễn đàn OFFB chế ra bức ảnh “tìm ví lạc” mang phong cách rất điện ảnh.

[Trực tiếp] – VNINDEX [2/6]

Vnindex thất bại khi chinh phục ngưỡng 1.300 điểm