Về từ vùng dịch, thanh niên lây COVID-19 cho 6 người

Trở về từ vùng dịch không khai báo, thanh niên lây COVID-19 cho 6 người. Hiện truy vết đã có 6 F0, 64 F1 và 412 F2 liên quan đến đối tượng.

Trả lời