Tìm người từng đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7 đến ngày 25/7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị người dân từng đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7 đến ngày 25/7 cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ.

Trả lời