Thêm 3.794 ca Covid-19 mới ghi nhận trong nước

Tính từ 18h30 ngày 6/8 đến 6h ngày 7/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.794 ca nhiễm mới.

ca nhiễm mới

Trả lời