Thất nghiệp vì dịch Covid-19, cả gia đình đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, một gia đình 4 người đã đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An. Sau hơn 10 ngày ròng rã trên đường, họ đã ra đến Bình Thuận. 

Trả lời