Xử lý nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng ‘thần dược’ giả

nghệ sĩ quảng cáo thần dược giả

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt văn nghệ sĩ thổi phồng công dụng, quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc.