Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên xây dựng công trình không phép

Theo đó, Công ty Cổ phần xăng dầu Hưng Yên tùy tiện nhiều lần phá kè sông Luộc để xây… bến thủy nội địa khi chưa được cấp phép. Công ty Cổ phần xăng dầu Hưng Yên trụ sở tại thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ bất chấp pháp luật, tùy tiện- Xem tiếp …