Tự ý xăm hình người khác có thể vào vòng lao lý

Tự ý xăm hình người khác lên cơ thể dẫn đến việc xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người đó có thể phải đối diện với hình phạt 2 năm tù giam.