Tử hình con trai trùm xã hội đen Hà Nội

Tuấn Anh – con trai của trùm xã hội đen Phúc bồ – tức Nguyễn Thị Phúc hoành hành tại Hà Nội thập kỷ 90 của thế kỷ trước nhận án tử hình vì vận chuyển 8kg ma túy. Tham gia phi vụ vận chuyển 8 kg ma túy để lấy tiền công 50 triệu- Xem tiếp …