Tập đoàn Novaland “đứng đầu” danh sách đề xuất giải quyết các dự án vướng mắc

Vừa qua, thông tin từ Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), TP. HCM có 32 dự án bị vướng mắc chưa được giải quyết của 21 doanh nghiệp (không bao gồm 61 dự án Sở Xây dựng chuyển Sở Kế hoạch Đầu tư). Trong đó, có nhiều “ông lớn” như- Xem tiếp …