Virus corona tiếp tục biến chủng: Việt Nam hành động nóng

Italy đã phát hiện có tới 4 chủng mới của virus corona. Việc biến đổi gen để thích nghi với điều kiện thực tế khiến virus corona thực sự là hiểm họa toàn cầu. Trước thực tế đó, Ban chỉ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Việt nam đã đưa ra nhiều giải- Xem tiếp …