Virus corona diễn biến phức tạp: Cách ly toàn bộ người nhập cảnh từ Trung Quốc

virus corona

Do tình hình dịch virus corona có những diễn biến rất phức tạp, Việt Nam sẽ cách ly toàn bộ người nhập cảnh từ Trung Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu cách ly phòng chống dịch đối với người quá cảnh hay nhập cảnh từ Trung Quốc trong- Xem tiếp …