Virus corona có thể tồn tại 9 ngày ngoài vật chủ

Họ virus corona thường sống trên các bề mặt 4 – 5 ngày, nhưng thời gian lây nhiễm có thể lên tới 9 ngày, nghiên cứu trên Journal of Hospital Infection. Giáo sư Günter Kampf ở Viện Vệ sinh dịch tễ và Môi trường thuộc Bệnh viện Đại học Greifswald và giáo sư Eike Steinmann,- Xem tiếp …