Trải nghiệm và trả học phí đủ lớn trên thị trường chứng khoán bạn sẽ biết cách sinh tồn

Càng trải nghiệm trên thị trường CK và trả học phí đủ lớn thì bạn sẽ biết chắt lọc để sinh tồn! Tương lai là thứ không ai biết trước! Muốn giữ được lâu dài chỉ có thể dựa vào “định giá” chứ không thể dùng “cảm tính” để suy đoán! Có những cổ phiếu- Xem tiếp …