Dòng tiền kinh doanh âm nặng, Sunshine Homes còn nợ 7.700 tỷ đồng trái phiếu

Kết thúc quý 2/2022, tổng nợ vay tài chính của Sunshine Homes lên đến gần 9.000 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với hồi đầu năm, chiếm hơn 56% nguồn vốn của doanh nghiệp này. Trong đó nợ trái phiếu chiếm 86,8% với số dư 7.700 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu của Sunshine Homes.