Ngân hàng Bản Việt đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn

Trong 2 ngày, ngân hàng Bản Việt đã mua lại 1.050 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đồng thời, từ đầu năm 2022 đến nay cũng phát hành thành công 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.010 tỷ đồng.