Nam Long Group nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 2.500 tỷ đồng

Nam Long Group vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng vốn đầu tư cho Công ty con. Qua đó, nâng tổng nợ trái phiếu của doanh nghiệp này lên hơn 2.500 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group, HOSE: NLG) vừa phát hành thành công- Xem tiếp …