Masan Group vay thành công 600 triệu USD từ 37 tổ chức tài chính, kỳ hạn 5 năm

Masan và công ty con The Sherpa vừa vay thành công 600 triệu USD từ HSBC Việt Nam và một số định chế tài chính khác. Khoản vay nhằm phục vụ cho mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ các mục tiêu chiến lược dài hạn của Masan và các mục đích chung của công ty.