Hải Phòng dừng hoạt động vũ trường, quán karaoke

hải phòng

Các di tích lịch sử – văn hóa, quán karaoke, vũ trường, quán Bar… được yêu cầu dừng hoạt động để tránh tập trung đông người. Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo như trên, ngày 4/2. Ông yêu cầu dừng tất cả các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể- Xem tiếp …