Bắc Quang, Hà Giang: Người dân đau xót nhìn hàng nghìn tấn cam rụng phủ kín đường đi!

Tại huyện Bắc Quang đang xảy ra tình trạng hàng nghìn tấn cam chín rụng do đến kỳ thu hoạch nhưng không có đầu ra. Cam vốn là giống cây ăn quả mũi nhọn của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nhằm phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân nơi- Xem tiếp …