GS Nga: Kinh tế Việt Nam tích lũy được động lực lớn

kinh tế việt nam

Kết quả chống dịch Covid-19 đã tạo điều kiện bảo tồn thị trường nội địa rộng lớn, để sau cách ly, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhanh chóng… Đầu tư di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng tốc Theo Sputnik, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên bước ra- Xem tiếp …