Giải thưởng “L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” vinh danh 32 nhà khoa học nữ Việt Nam

Có 32 nhà khoa học nữ xuất sắc có đóng góp lớn trong việc thay đổi ngành khoa học Việt Nam trong 10 năm qua được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng “L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” do L’Oréal – UNESCO tổ chức ngày 12/12/2019 tại Viện- Xem tiếp …