Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan

Nếu các tháng trước, gạo 5% tấm của Việt Nam giá luôn thấp hơn hàng Thái 5-7 USD một tấn, nay cao hơn 18-25 USD. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 425-430 USD một tấn, ghi nhận mức cao nhất trong- Xem tiếp …