Lần đầu tiên Việt Nam ghép tạng của thanh niên Bắc Giang cho người đàn ông Lào

ghép tạng

Người đàn ông 59 tuổi, quốc tịch Lào, hồi sinh nhờ được ghép cả thận và gan hiến từ nam thanh niên 19 tuổi chết não ở Bắc Giang. Bệnh nhân là quân nhân Lào, sang Việt Nam vào tháng 4 điều trị suy thận, được chỉ định ghép thận. Trong quá trình đánh giá- Xem tiếp …