Review BCTC Viettinbank (CTG): Nợ có khả năng mất vốn tại Vietinbank hơn 12,4 nghìn tỷ đồng, gấp 2,38 lần so với đầu năm

viettinbank

Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2022 của Viettinbank (CTG) cho thấy, nợ có khả năng mất vốn lên đến 12.413 tỷ đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với hồi đầu năm.