Những bất thường sau khi nối lại xuất khẩu gạo

Sau nửa tháng dừng, gạo Việt Nam được nối lại xuất khẩu nhưng phát sinh bất thường từ cả cách hành xử của cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp. Ngày 24/3, hải quan dừng thông quan các lô hàng gạo xuất khẩu, sau chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo an ninh lương- Xem tiếp …