Cổ phiếu FRT nhận xung lực cực mạnh

Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu – là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần bán kẻ Kỹ thuật số FPT (mã cổ phiếu FRT) vừa ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam. Cổ phiếu FRT vốn có nội lực rất mạnh và tăng trưởng đều, chắc- Xem tiếp …