Fed có thể tăng 50 điểm lãi suất trong tháng tới

Lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 10, có thể là cơ sở để Fed hạ tốc độ tăng lãi suất xuống còn 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Đây là kết quả dự báo của 78 trong số 84 nhà kinh tế được Reuters khảo sát từ ngày- Xem tiếp …