Chuỗi cầm đồ F88 bị xử phạt vì hàng loạt vi phạm

F88 bị xử phạt

Nhiều điểm kinh doanh của F88 tại Thanh Hóa đã lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoat động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản…