DIG lấy tiền đâu mua lại trái phiếu trước hạn?

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) cho biết đã mua lại trước hạn thành công 1.600 tỷ đồng trái phiếu. Trong khi khoản tiền và tương đương tiền còn khá ít, DIG lấy tiền từ đâu để mua? Mua lại trái phiếu phát hành cho HDBank DIG (DIC Corp)- Xem tiếp …