Cách điều trị ho đờm đơn giản, dễ áp dụng

Bệnh ho đờm thường xảy ra vào mùa đông do cảm nhiễm thử thấp làm tắc các khiếu ở phế. Triệu chứng, ho đờm nhiều dễ khạc ra, sốt, khát nước nhưng không muốn uống, tâm phiền, lồng ngực đầy tức, mặt đỏ, tay chân nặng nề, rêu lưỡi trắng nhớt, mạch nhu hoạt. Để- Xem tiếp …