Công ty Vạn Lợi TNHH bị cáo buộc tiếp tay ô nhiễm môi trường

Công ty Vạn Lợi tnhh

Công ty Vạn Lợi (TNHH) – đối tác của Samsung Electronics Viet Nam, Honda Viet Nam, Showa, VAP… vừa bị báo chí tố tiếp tay cho ô nhiễm môi trường tại khu vực Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh khi có hoạt động mua bán nhôm thỏi với các cơ sở cô đúc nhôm gây- Xem tiếp …