Đề phòng hoại tử chân, tay do tắc động mạch vào mùa đông

Có bệnh nhân bị liệt, hoại tử ngón chân hoặc phải cắt bỏ cả chi mới biết mình bị bệnh tắc động mạch chi chứ không phải đau xương khớp. Mùa đông lạnh, ẩm gây co thắt mạch máu khiến bệnh gia tăng từ 10 – 15%. Nhiều khi phải cắt cụt chi khẩn cấp- Xem tiếp …