Khi bạn không hiểu rõ bản chất thực sự của đầu tư là gì?

đầu tư

Dường như xu thế từ trước đến giờ ndt thường bị hướng tâm lý nhìn theo DJ để giao dịch cổ phiếu! Nếu đúng như vậy thì chắc chẳng ndt nào cầm được cổ phiếu tốt quá 2-3 tháng vì chỉ số DJ sideway lên xuống hàng ngày và hàng tuần. Khi bạn không hiểu- Xem tiếp …