Hành trình ra đời của vaccine đậu mùa

Bác sĩ Edward Jenner lấy dịch từ vết thương của một bệnh nhân nhẹ, tiêm lên cánh tay cậu bé khỏe mạnh, phát minh ra vaccine, giúp thế giới thoát khỏi đậu mùa. Chữ vaccine có nguồn gốc từ “Variolae vaccinae”, nghĩa là bệnh đậu mùa của bò trong tiếng La-tinh. Từ này do bác- Xem tiếp …