Review báo cáo tài chính cổ phiếu GIL quý 1/2022

cổ phiếu gil

Cổ phiếu GIL – CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – REVIEW BCTC Q1/2022. GIL có gì đáng chú ý? KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD (Hoạt động sản xuất kinh doanh – mã cổ phiếu GIL) Kết quả hoạt động sxkd của GIL trong Q1/22 đáng chú ý: • Doanh- Xem tiếp …