Cổ phiếu DPG – Câu chuyện dài kỳ

dpg

Kiềng 3 chân: Bds – Thuỷ điện – Đầu tư công nên luôn đảm bảo dòng tài chính rất lành mạnh và ổn định ! Tiền mặt tăng mạnh, khách hàng trả trước hơn 800 tỷ 🙂 MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH TRONG BCTC QUÝ 4/21 VÀ NĂM 2021 CỦA DPG Kết quả hoạt động sản- Xem tiếp …