Giật mình các thương vụ của Chứng khoán Tiên Phong (ORS)

chứng khoán tiên phong

Giật mình cách thương vụ của Chứng khoán Tiên Phong: Trong các thương vụ thu xếp vốn hàng nghìn tỷ đồng của một số ông lớn thấy có vai trò quan trọng của Chứng khoán Tiên Phong (ORS: Hose).