Tag Archives: Câu chuyện về dòng tiền

Câu chuyện về dòng tiền

dòng tiền

Khi dòng tiền yếu ai cũng sợ nên cp mua T3 hay T5 đã bán! Đơn giản vì chờ đến khi dòng tiền vào thị trường khỏe lại thì mới Hold dài! Chỉ có điều khi xác nhận dòng tiền lớn đã vào thị trường thì phần lớn những cp tốt đã tăng 30-60% hoặc- Xem tiếp …