[Bài thơ] Gương sáng thời nay

Sáng tác: Vi Thức ❤❤❤ Bác là ý Đảng lòng dân Bác là gương sáng minh quân thời bình. Đốt lò theo đúng quy trình. Khiến quan tham nhũng thất kinh rụng rời. Nội xâm hiểm họa bao đời. Muốn truy tận gốc, cần người cao tay. Chủ trương, sách lược đúng, hay. Kiên trì,- Xem tiếp …