Bách Hóa Xanh dừng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Đông A

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết đã lập tức dừng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Đông A đồng thời rà soát tất cả nhà cung cấp khác.