Tập đoàn Dabaco ủng hộ hơn 3,3 tỉ đồng giúp UBND tỉnh Bắc Ninh phòng chống Covid-19

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch: cùng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Tập đoàn Dabaco Việt Nam ủng hộ hơn 3 tỉ đồng tại Trung tâm kiểm soát dịnh bệnh tỉnh Bắc Ninh. Ngày 01/04/2019, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam – ông Nguyễn Như So- Xem tiếp …