10 cái ngu thường gặp ở đời

10 cái ngu thường gặp ở đời

Đừng bao giờ cho thằng bài bạc vay tiền, đừng bao giờ thuê người quen làm, đừng bao giờ làm thầy thằng ngu… vì đó là nhưng cái ngu thường gặp phải trên đời – {ngẫm} TRÊN ĐỜI CÓ MƯỜI CÁI NGU THƯỜNG GẶP : 1 – Cho mấy thằng bài bạc mượn tiền. Muốn- Xem tiếp …