Những trường hợp được cấp giấy đi lại ở Hà Nội

Những trường hợp được cấp giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách bao gồm: Lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu…, Những trường hợp được cấp giấy đi lại ở Hà Nội

Theo VNE

Trả lời