Nhiễm SARS-CoV-2 khi chạy xe từ Bình Dương về Nghệ An

Một người đàn ông cùng chạy xe bán tải với bạn mình từ Bình Dương về Nghệ An. Sau khi đi xét nghiệm thì anh mới biết mình bị nhiễm SARS-CoV2.

Trả lời