Nguyên nhân 8 con hổ chết trong quá trình giải cứu

Sau khi cơ quan chức năng sử dụng phương pháp gây mê và vận chuyển các cá thể hổ này đi gửi chăm sóc thì có 8/17 con hổ Đông Dương trưởng thành đã chết.

Trả lời