Người dân Quảng Ninh bắt được cá mú khổng lồ phải dùng đến 4 người khiêng và máy cẩu hỗ trợ

Mới đây, người dân Quảng Ninh chia sẻ hình ảnh bắt được con cá mú khổng lồ phải dùng đến 4 người mới lôi được lên thuyền. Lúc lên bờ phải dùng đến máy cẩu. Theo dự đoán, con cá phải đạt trọng lượng trên 100kg – tuy không phải là con có trọng lượng to nhất do dân đánh bắt được, nhưng từng ấy cũng đã được liệt vào hàng trăm năm hiếm thấy.

cá mú