Người dân Quảng Ninh bắt được cá mú khổng lồ phải dùng đến 4 người khiêng và máy cẩu hỗ trợ

Mới đây, người dân Quảng Ninh chia sẻ hình ảnh bắt được con cá mú khổng lồ phải dùng đến 4 người mới lôi được lên thuyền. Lúc lên bờ phải dùng đến máy cẩu. Theo dự đoán, con cá phải đạt trọng lượng trên 100kg – tuy không phải là con có trọng lượng to nhất do dân đánh bắt được, nhưng từng ấy cũng đã được liệt vào hàng trăm năm hiếm thấy.

cá mú

Trả lời