Người dân chỉ còn 11 ngày để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Cơ quan thuế vừa phát đi thông báo về việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của người dân theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì 30/7/2021 là thời hạn để người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP vàgửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021 theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP.Như vậy, chỉ còn 11 ngày để người nộp thuế thực hiện các thủ tục để đảm bảo các điều kiện được gia hạn.

 Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trước làn sóng thứ 4 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thành phố, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Cục Thuế TP Hà Nội đã có bài viết hướng dẫn lập và gửi giấy đề nghị gia hạn đăng tải trên mục “Tin cục thuế” ngày 02/06/2021 trên website của Cục Thuế TP Hà Nội: http://hanoi.gdt.gov.vn.

Thẻ bài viết

Trả lời