Mùa dịch Covid-19: Nhất định phải tích trữ loại thuốc này

Virus SARS-CoV-2 đang ngày một lây lan phức tạp, hiện chưa có một loại thuốc nào ức chế được virus này. Tuy nhiên khi có F1, F0 cách ly tại gia đình, thì nhất định cần tích trữ một thứ thuốc đăc biệt.

Tích trữ thuốc mùa dịch

Trả lời